მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სიახლეები

დაბა ბაკურიანში, პარკის ტერიტორიაზე ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების

მიწის ფართების სასყიდლიანი-სარგებლობის (იჯარა) ფორმით, ელექტრონული აუქციონის წესით

2 (ორი) თვის ვადით გაცემის შესახებ

იხ.PDF


მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ

სტატუსის მინჭების ბრძანება - 2016 წლის 30 მარტი N02 403_PDF

დანართი_PDF

სტატუსის მინჭების ბრძანება - 2016 წლის 19 აპრილი N02 506_PDF

დანართი_PDF

სტატუსის მინჭების ბრძანება - 2016 წლის 19 მაისი N02 665_PDF

დანართი_PDF

სტატუსის მინჭების ბრძანება - 2016 წლის 2016წლის 03 ივნისი_PDF

დანართი_PDF


 

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N5...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა...
დაწვრილებით

2016წ. 20 მაისი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

2016წ. მაისი-მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა...
დაწვრილებით

2016 წელი 15 აპრილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით

2016 წელი 18 მარტი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო....
დაწვრილებით

4 მარტი საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია