მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქ. ბორჯომში, 9 აპრილის ქუჩაზე, 9 აპრილის სახელობის სკვერში მდებარე 3 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართების და მასზედ განთავსებული მსუბუქი კონსტრუქციის N2-ე და N3-ე ჯიხურების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (იჯარა) 2 (ორი)  წლის ვადით გაცემის მიზნით.

იხ.PDF


 

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის რიგითი სხდომა N8

იხ.PDF


მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ

იხ.PDF


 

2016წ. 15 ივლისი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ-ივნისი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N5...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა...
დაწვრილებით

2016წ. 20 მაისი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

2016წ. მაისი-მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა...
დაწვრილებით

2016 წელი 15 აპრილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით

2016 წელი 18 მარტი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია